STANDARDI EVROPSKE NORME

 OSNOVNI STANDARDI


EN 344 Uslovi i metode testiranja za sigurnosnu, zaštitu i radnu obuću za profesionalnu
upotrebu.


STANDARDI PROIZVODA


EN 345 Tehnički podaci za sigurnosnu obuću za profesionalnu upotrebu(200 J)
346 Tehnički podaci za zaštitnu obuću za profesionalnu upotrebu (100 J) EN 347 Tehnički
podaci za radnu obuću za profesionalnu upotrebu

OSNOVNI STANDARDI


EN 166 Tehnički podaci
EN 167 Optičke metode testiranja
EN 168 Ne-optičke metode testiranja
STANDARDI PROIZVODA
EN 172 Filteri za zaštitu od sunčevih zraka za industrijsku upotrebu
EN 207 Filteri i očna zaštita protiv laserskog zračenja
EN 208 Štitnici za oči za radove na podešavanju lasera i laserskih sistema (štitnici za oči
za podešavanje lasera)
EN 169 Filteri za zavarivanje i sličnu tehničku. Uslovi propuštanja i preporučena upotreba
EN 170 Filteri za zaštitu od ultraljubičaslog zračenja. Uslovi propuštanja i preporučena
upotreba
EN 171 Filteri za zaštitu od infracrvenih zraka. Uslovi propuštanja i preporučena upotreba
RUKAVICE
EN 175 Lična zaštita. Oprema za zaštitu očiju i lica pri zavarivanju i sličnim procesima.

OSNOVNI STANDARDI


EN 420 Opšti uslovi za rukavice


UPOTREBNI STANDARDI


EN 374-1, 2 I 3 Rukavice za zaštitu od hemijskih i mikro organizama
EN 388 Rukavice za zaštitu od mehaničkih rizika
EN 407 Rukavice za zaštitu od termalnih rizika (topiota i/ili vatra)
tN 421 Rukavice za zaštitu od jonizovane radijacije i radioaktivne kontaminacije
EN 511 Rukavice za zaštitu od hladnoće
EN 60 903 Tehnički podaci za radne rukavice i rukavice bez prstiju od izolacijonih
materijala
EN 50 237 Rukavice I rukavice bez prstiju sa mehaničkom zaštitom za električnu upotrebu
EN 12.477 Zaštitne rukavice za zavarivače
OSNOVNI STANDARDI
EN 397-, lndustrijski sigurnosni šlemovi
EN 812 Industrijski šlemovi protiv udara

 

OSNOVNI STANDARDI


EN 352-1 Sigurnosni uslovi i testiranje.
1. deo : Zaštitne slušalice za uši
EN 352-2 2. deo : Čepovi za uši
EN 352-3 3. deo : Zaštitne slušalice za uši prikačene za industrijski sigurnosni šlem


ZAŠTITA DISAJNIH ORGANA


EN 352-4 Zaštitne slušalice za uši prema jačini zvuka

OSNOVNI STANDARDI


EN 132 Definicije
EN 133 Klasifikacija
EN 134 Spisak komponenti
EN 135 Spisak ekvivalentnih uslova


STANDARDI KLASIFIKOVANI PO VRSTI I PROIZVODA


EN 136 i 136-10 Maske za celo lice
EN 140 i 140/A1 Polu i četvrt maske
EN 142 Montaža dela za usta
EN 148-1, 2 i 3 Navoji za deo za lice
EN 149 i 405 Polu maske sa filterima za zaštitu od
čestica i gasova
Među filternim i upijajućim uređajima 4 standarda se koristi sa filterima:
EN 141 Gasni i kombinovani filteri
EN 143 Filteri za čestice
EN 371 Filteri za AX gas i kombinovani filteri za
zaštitu od organskih jedinjenja sa niskom tačkom
ključanja
EN 372 Filteri za SX gas i kombinovani filteri za
zaštitu od jedinjenja sa specifičnim nazivom
I još 2:
EN 403 Uređaji za filtriranje sa poklopcem

EN 404 Priručni filteri
Za uređaje za disanje svežeg i komprimovanog
vazduha postoji 5 standarda:
EN 138 Uređaj za disanje svežeg vazduha sa crevom
za upotrebu sa maskom za ćelo lice, polu maskom ili
maskom za usta
EN 139 Uređaj za disanje komprimovanog vazduha
sa crevom za upotrebu sa maskom za ćelo lice ili
maskom za usta
EN 269 Uređaj na napajanje za disanje svežeg
vazduha sa crevom i ugrađenim poklopcem
EN 270 Uređaj za disanje komprimovanog vazduha
sa crevom i ugrađenim poklopcem
EN 271 Uređaj za disanje komprimovanog vazduha
sa crevom i ugrađenim poklopcem za uoptrebu pri
abrazivno eksplozivnim zahvatima

Za autonomne uređaje za disanje postoje 11 standarda:
EN 137 Autonomni uređaj za disanje komprimovanog vazduha sa otvorenim protokom
vazduha
EN 144-1 Ventili gasne komore. Navoj za spajanje
konektora
EN 145 Autonomni uređaj za disanje sa zatvorenim
protokom vazduha, tipa kompresovani kiseonik
EN 145-2 Autonomni uređaj za disanje
komprimovanog kiseonika sa zatvorenim protokom
vazduha za posebnu namenu
EN 400 Priručni autonomni uređaj za disanje sa
zatvorenim protokom vazduha
EN 401 Priručni autonomni uređaj za disanje sa
zatvorenim protokom vazduha. Priručni hemijski
kiseonik
EN 402 Autonomni uređaj za disanje
komprimovanog vazduha sa otvorenim protokom
vazduha i maskom za ćelo lice ili maskom za usta
EN 144-2 Ventili gasne komore. Spoj za ispust.
EN 1061 Autonomni uređaj za disanje sa zatvorenim
protokom vazduha. Uređaj za ispust hemijskog
kiseonika (NaCI03)
EN 1146 Autonomni uređaj za disanje
komprimovanog vazduha sa otvorenim protokom
vazduha i ugrađenim poklopcem za ispust
EN 250 Autonomni ronilački uređaj za disanje
komprimovanog vazduha sa otvorenim protokom
vazduha
Za uređaje na napajanje za disanje vazduha, dostupna
su dva standarda:
EN 146 Filter uređaji na napajanje sa ugrađenim
šlemovima ili poklopcima
EN 147 Filter uređaji na napajanje sa ugrađenim
maskama za ćelo lice, polu maskama ili četvrt
maskama