Zaštitne Rukavice

Hemijske rukavice

  • Redpol

 Pamučne Sofrat, zatvorene sa elastičnom manžetnom, polumočene u nitril, crvene boje, otporne na masti, ulja i derivate

  • Redstart 27cm

Sofrat, zatvorene, močene cele u PVC, crvene boje, dužine 27 cm, uljno-naftno otporna

  • Redstart 35cm

Sofrat, zatvorene, močene cele u PVC, crvene boje, dužine 35 cm, uljno-naftno otporna

  • Petrel

Zeleni Sofrat, močene cele u PVC, dužine 35 cm, protivklizne, jača otpornost na ulja, naftu i rastvarače

  • Flamingo

Zatvorene, močene cele u PVC sa slojem poliuretana, dužine 35 cm, signal narandžasta boja. Otporna na ulje, sa zimskim uloškom, pogodna za hladnjače