Zaštita od pada

Karabini i užad

  •  ovalni karabini

sa dvostrukim sigurnosnim zaključavanjem

    

  • Uže od 30 m AC 203

Poliestersko uže sa žabicom dužine 30 m. EN 358

  • Karabin AZ 023

Karabin od laganih legura, dimenzije 240x130 mm, težine 460 gr. EN 362

  • Uže od 10 m AC 201

Poliestersko uže sa žabicom dužine 10 m. EN 358